دوستانم سلام،

هر کسی ګذری درین صفحه داره لطفا دعایی از عمق قلب برای وطن داغدیده من بکند، دیروز شاهد خونین ترین حمله انتحاری در کابل عزیزم بودیم، که حتی خانه ها و اداره های ما به لرزه در آمد، وطن به خاک و خون خفته من دیشب به یاد تو، مردمان تو و ستایش معصومم اشک ریختم ولی میدانم این اشک ها خیلی کم است برای این دردها و رنج ها اشک  چی که حتی خون ګریه کردن کم است، وطن ویرانه من که مثل مادر و پدرم دوستت دارم  تو ای خاک به خون خفته تو ای که زمینت رنګین تر از کربلا است همیشه، تو ای سر زمین رنګ و خون، خون چندین و چندها هزار نفر در تو خشکیده و تو هنوز هم تشنه ای و عطش داری برای خون کودکان معصوم این سرزمین، وطنم بعضی وقتها خودم را احمق فکر میکنم چون از کوچکترین چالش ها در زنده ګی مینالم، آه که این چالش ها در مقابل دردها و رنج های تو و مردمم قطره آبی در مقابل دریای بیکران است. وطنم یکبار دیګر رنګین شدنت به تو به خودم و به مردم بیچاره ام تسلیت میګویم.......

منبع : زنده ګی منکابل خونین من
برچسب ها :